Mar 02, 2024

Đường thi Việt Nam

Vui Xướng Hoạ
Huệ Thu * đăng lúc 04:30:29 PM, Mar 30, 2023 * Số lần xem: 1479
Hình ảnh
#1                  181
         Vui Xướng Hoạ

        Vài vần xướng họa đãi đằng nhau
        Vàng thật đâu còn sợ lẫn thau
        Vui bởi trời quê tình vẫn đượm
        Mừng nơi đất khách mực thêm màu
        Khi nghe thơ lạnh trời Ðông Á
        Khó thấy lòng xanh mộng Bắc Âu
        Chẳng hẹn mà ta thành bạn hữu
        Dẫu không tìm kiếm dẫu không cầu.


       Tự Họa :

        Ðã vô cùng nhớ đã thương nhau
        Ðừng nói gì vàng với lại thau
        Nếu biết xưa nay tình đậm nét
        Thì e năm tháng mực phai màu
        Mấy thu dám đọ vầng kim cúc
        Ngàn dặm đừng so cánh hải âu
        Một chữ tri âm đâu dễ kiếm
        Bạn ta dù rải khắp hoàn cầu.

        huệthu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.