May 22, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chúc Bình An / Người Đau
Tuyền Linh * đăng lúc 06:10:27 PM, Jun 07, 2016 * Số lần xem: 1223
Hình ảnh
#1
#2

Chúc Bình An

Em bịnh…Đà Lạt cũng đau
Nghĩ suy chi lắm nát nhàu tâm tư
Tình nhà, nghĩa nước sầu dư
Lắng sâu tâm thức trung-lưu giữa dòng
Bình an em nhé bến sông !

Tuyền Linh
Đả Lạt tháng 5 2016


huệthu nối điêu:
Người Đau

Người đau thấy tất cả ... đau

Bớt đau ngồi chẻ trái nhàu làm tư

Ráng ăn hết bệnh vẫn dư

Nghe trong huyết chảy cuồng lưu trăm dòng

Người đau thấy núi ngờ sông...
(hết đau chắc mới thấy lòng thản nhiên?)

huệthu


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.