Jul 07, 2020

Đường thi Việt Nam

Ông Cháu
Minh Đạo * đăng lúc 01:51:28 PM, Jun 07, 2016 * Số lần xem: 631
Hình ảnh
#1

         


      Ông Cháu

                               
                     (Ông và Nô)

 

Giả tạm cõi đời cháu ông thương

Ra đi tức tưởi rõ vô thường

Năm năm gắn bó tình thân thiết

Một phút chia ly cảnh đoạn trường

Ái dục nhiêu đường xe mất thắng

Sân si vạn lối ngựa không cương

Cúi đầu sám hối bao lầm lỗi

Giải thoát tai ương đẫm lệ vương

 

28/11/2015
 Minh Đạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.