Jul 05, 2020

Đường thi Việt Nam

Phật Đản
Minh Đạo * đăng lúc 01:34:13 PM, May 22, 2016 * Số lần xem: 859
Hình ảnh
#1Đón mừng Phật đản ngát trầm hương,

Thị hiện Như Lai giữa cõi thường.

Phước báu muôn đời soi khắp lối,

Cơ duyên vạn thuở rọi bao đường.

Gặp thầy tìm đạo mong thanh tịnh,

Nương pháp theo bè đến Ngự vương.

Bát nhã đem đèn xin khấn nguyện,

Sông mê vượt thoát mọi tai ương.

 

Tai ương hoạn nạn chẳng làm ngơ,

Đắm đuối bao năm ngấn lệ mờ.

Ngộ lý chuyển tâm vươn tới đạo,

Tìm chân qui hướng tiến lên bờ.

Chúng sanh đau khổ Thầy khai hóa, (*)

Bồ tát từ bi con ngóng chờ.

Vạn ách trầm luân mong tế độ,

Đi về thường lạc khỏi bơ vơ.

   (*)Deva manuṣyānāṃ śāstṛ : Thiên Nhân Sư, là Bậc thầy của cõi người và cõi trời.


                                         Minh Đạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.