Aug 25, 2019

Đường thi Việt Nam

Tôi Đi Lâu Lắm
Nam Thảo * đăng lúc 12:31:55 AM, Apr 11, 2016 * Số lần xem: 650

Những tháng tư rồi đã trải qua!
Tôi đi lâu lắm biết đâu nhà!
Xuân mơ hương khói cành mai cũ
Hạ nhớ mây chiều tiếng sáo xa 
Thu ngắm lá bay buồn vận nước
Đông nhìn tuyết phủ thảm đời ta
Lênh đênh mái rủ thuyền nương sóng 
Tháng đó niềm đau ôi khó pha!
 
Nam Thảo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.