Jan 22, 2021

Đường thi Việt Nam

Xuân Thi Đàn
Nguyên Hữu * đăng lúc 02:58:26 PM, Apr 06, 2016 * Số lần xem: 767
Hình ảnh
#1

Bạn hữu đua tài xướng hoạ thơ
Chào xuân mới ghé thỏa mong chờ
Câu từ luyến láy vang rừng vọng
Chữ nghĩa phiêu bồng rộn phố mơ
Nét đẹp tôn vinh đường hưng cõi
Lời hay kế tục tuệ vô bờ
Duyên tình bén nở vui bài phú
Rực rỡ thi đàn thích lắm cơ...

26-02-2016
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.