Jul 31, 2021

Đường thi Việt Nam

Lòng Mẹ
Minh Đạo * đăng lúc 01:45:54 AM, Mar 27, 2016 * Số lần xem: 1119
Hình ảnh
#1

 


G
iã biệt trần gian để lại đời,
Hy sinh giúp đỡ chẳng đầy vơi.
Trải bao sương cảm không than khổ,
Suốt mấy mùa đau vẫn ngại lời.
Vạn thuở ân sâu như biển thẳm,
Nghìn thu nghĩa trọng tựa non khơi.
Hiển vinh con cháu nhờ hồng đức,
Tiếp nối dài lâu tỏa rạng ngời.

Minh Đạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.