Dec 05, 2022

Thơ xướng họa

Nha Trang & Đất Mẹ
Viên Thức & huệ thu * đăng lúc 08:35:51 AM, Mar 05, 2016 * Số lần xem: 1027
Hình ảnh
#1

Nha Trang cảnh đẹp người hiền

Về đây cảm tạ cái duyên làm người
Đi đâu cũng đất cũng trời
Nha Trang một chỗ tuyệt vời Việt Nam!
Thấy người thấy cảnh mà ham
Giàu sang chưa chắc được làm công dân
Nếu đừng núi cách sông ngăn
Về đây để thấy Bắc Nam sum vầy
Tiếc đời như khói như mây
Hợp tan ai khiến đời này biển dâu?

Về đây thăm đứa em đau
Bài thơ muốn đẹp...mà nào thong dong?

HuệThu
Nhatrang tháng 3 ngày 5 2016


Thầy Viên Thức hoạ:

Đất Mẹ

Việt Nam dân tộc tánh hiền 

Ởxa ngàn dặm hữu duyên gặp người

Đông tây chung một bầu trời

Cửu Long sông nước tuyệt vời miền Nam!

Thơ văn càng dệt càng ham

Tình người biển mặn mà làm tình dân

Bây giờ không có sông ngăn

Cà Mau Đất Mũi Bắc Nam vui vầy

Đường trần vạn nẻo như mây

Sớm còn chiều mất cõi  này cồn  dâu?

Ta Bà nhiều cảnh buồn đau
Thiên nhiên đẹp lắm lúc  nào thong dong?

Viên Thức
Vĩnh Long tháng 3 ngày 5 2016
 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.