Jul 31, 2021

Đường thi Việt Nam

Mẹ Con
Minh Đạo * đăng lúc 03:44:57 PM, Mar 04, 2016 * Số lần xem: 893
Hình ảnh
#1
     Mẹ con gặp lại chốn trần gian,
    Thoáng chốc sớm hôm cách ngã đàng.
    Lân đận một đời luôn nhẫn chịu,
    Khó khăn vạn thuở chẳng kêu than.
    Đèn mờ phên thấp tình quen thuộc,
    Điện sáng tường cao cảnh ngỡ ngàng.
    Sinh dưỡng ân thâm sao tả hết,
    Cho đi không ngại lúc xuân tàn.

                   Minh Đạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.