May 27, 2020

Đường thi Việt Nam

Lân Múa Tết
Nam Thảo * đăng lúc 08:38:02 PM, Mar 02, 2016 * Số lần xem: 767
Hình ảnh
#1

   Chợ Tàu rộn rịp Tết ngoài sân
    Trống đánh thùng thùng lân múa lân
    Nhãy tới phóng lui đầu ngũng nghễnh
    Nhào lên lộn xuống đít ngung ngăng       
    Lưỡi dài liếm lẹ tiền dày cợm
    Miệng lớn phun mau cải mõng sần
    Gối mõi manh tàn ai xớ rớ?
    Nhìn lân vận đỏ thấy buồn thân!
    
   
Nam Thảo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.