Jul 11, 2020

Thơ thời sự

Vịnh đại hội đảng 12
Trần Hoàng Lan * đăng lúc 04:24:08 PM, Feb 29, 2016 * Số lần xem: 719

Tranh giành quyền lực cấp trung ương
lần thứ 12 quả khác thường
Bịt lại như trò "mèo giấu cứt"
Rò ra hệt cảnh "chó tranh xương"
Giáo điều, tham nhũng ngờ hai giuộc
Mướp đắng, mùn cưa chỉ một phường.
Tổng bí... là ai thì đất nước
5 năm tới, đảng vẫn đưa đường

                     Trần Hoàng Lan

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.