May 30, 2020

Thơ trào phúng

Đầu Xuân Vịnh Đảng
Trần Ngân Tiêu * đăng lúc 11:26:32 PM, Feb 23, 2016 * Số lần xem: 929
Hình ảnh
#1

Năm Dậu đảng ta gióng võ chơi
Ba mươi sáu kiểu múa tung trời (*)
Tưởng đâu nhất thống sơn hà trị
Hoá vẫn đôi lằn nội ngoại bơi
Múa mỏ riết rồi chừ bá thở?
Khua môi mãi hẵn cũng đừ hơi?
Năm nay năm Khỉ chơi đòn mới?
Múa hết ra cho nội ngoại coi.

Trần Ngân Tiêu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.