Oct 22, 2019

Thơ xướng họa

Thu Ngẫu Cảm- Trần Nhất Lang - Mộng Hoài Nhân & huệ thu
Trần Nhất Lang * đăng lúc 03:24:22 AM, Jul 16, 2011 * Số lần xem: 1771
Hình ảnh
Trần Nhất Lang
#1

Thu Ngẫu Cảm

Trải mấy Thu qua vạn nẻo đường
Cảm thương thân thế buổi tà dương
Nửa đời cung kiếm bao năm lụy
Một mối tơ lòng mấy đoạn vương ......
Trở gối canh khuya hồn Thục Đế
Khép chăn đêm lạnh giấc hoàng lương
Những toan cầm bút thơ không tứ
Ai biết cho ta nỗi đoạn trường

Trần Nhất Lang

Bài họa 1:
Ngẫu Cảm Ngày Xuân

Mấy độ Xuân qua mấy dậm đường
Hoa đào năm cũ đợi vầng dương
Khoác thân áo giáp thời hoành tráng
Rời thuở đao cung nợ hết vương
Đêm vắng năm canh mơ Phạm Lãi
Ngày dài sáu khắc mộng Trương Lương
Cười khan một tiếng hư và thực
Phú quí công danh cuộc hí trường

Mộng Hoài Nhân

Bài họa 2:

Chằng Lẽ Ðành Cam !


Cách trở bao năm mấy ngả đường
Ðôi đàng xa ngái vạn trùng dương
Tưởng gì bên đó dòng thơ đẹp
Lại gửi về đâu ngấn lệ vương
Nét chữ nếu run, cơn bứt rứt
Thì lòng đậm mãi nỗi thê lương
Bạn xa không thể nào tâm sự
Chẳng lẽ đành cam phận đoạn trường !

huệ thu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
xin gửi bài họa
BƯỚC SẦU ĐÊM TRĂNG
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Đêm sang đợi mãi đứng ven đường
Lại tối trời khuya nhạt ánh dương
Ghềnh lặng gió thầm trăng vội khuất
Gối trơ phòng lạnh dấu mờ vương
Thêm lời vọng hỏi ai tình hận
Ảm bóng nương hờ cõi nguyệt lương
Thềm lạc giấc xa vừa thấu dạ
Mênh mông sóng lệ gửi giang trường

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
22.04.2009