Mar 22, 2023

Đường thi Trung Quốc

Tạp Thi
Khuyết Danh * đăng lúc 10:15:06 AM, Mar 09, 2015 * Số lần xem: 2166
Hình ảnh
#1

Tạp Thi
Vô danh


Cảnh cũ đường xưa mà hóa lạ
Qua xuân vẫn trọ ở quê người
Vườn lê trồng dải sông trăng đó
Cảnh ấy đêm nay cảnh của ai ?

Nguyễn Hữu Vinh dịch


雜詩
無名氏

 

舊山雖在不關身
且向長安過暮春
一樹梨花一溪月
不知今夜屬何人

 

Tạp thi

Cựu sơn tuy tại bất quan thân
Thả hướng Trường An quá mộ xuân
Nhất thụ lê hoa nhất khê nguyệt
Bất tri kim dạ thuộc hà nhân

Vô danh thị


Tạp thi
Núi vẫn như xưa còn đó, nhưng thấy chẳng có liên hệ gì tới mình.
Lại phải trọ ở đất Trường An cho qua hết mùa xuân này nữa.
Một cây lê nở đầy hoa cùng với một dòng sông đầy ánh trăng.
Không biết đêm nay cảnh này thuộc về ai nhỉ


Chú thích
Trường An: Kinh đô cũ của Trung Quốc

Ý
Cảnh làng quê xưa đã lâu lắm rồi vẫn chưa đưọc một lần nhìn lại, cảm giác vui buồn lẫn lộn, bâng khuâng, ngậm ngùi. Cảnh đó đêm nay thuộc về ai nhĩ?!

Nguồn http://www.trangnhahoaihuong.com/

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.