Jul 31, 2021

Đường thi Việt Nam

Cuối Đông Viếng Thầy
Minh Đạo * đăng lúc 02:48:47 PM, Jan 26, 2016 * Số lần xem: 854
Hình ảnh
#1Cuối Đông lên núi viếng thăm Thầy

Vách đá chênh vênh cỏ phủ đầy

Lơ lững én bay nương cánh gió

Lờ mờ sương tỏa lẫn chân mây

Câu kinh khai ngộ tâm an lạc

Nhịp mõ trừ mê trí huệ dày

Rộng mở già lam xây đạo cả

Tùy duyên ứng hóa có nơi nầy

 

                                       Minh Đạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.