Jan 24, 2021

Đường thi Việt Nam

Xuân Để / Chỉ
Nam Thảo * đăng lúc 03:39:35 PM, Jan 30, 2016 * Số lần xem: 867
Hình ảnh
#1

Xuân nầy đảng hội thứ mười hai
Kết quả mong gì có đổi thay
Để nước tự do quyền chọn lựa
Để dân tự chủ lẽ trưng bày 
Để không mấy kẻ sàm trên đỉnh
Để hết triệu người ngậm dưới ngai
Để chống giặc Trung ngoài lãnh hải
Để còn tạo dựng những tương lai
 
Nam Thảo


&&&&&&&&&&&


CHỈ
 
Đảng hội xong rồi hai tám (28) qua
Bình xưa rượu cũ chán sao mà
Chỉ trông Lê-Mác hình như quỷ
Chỉ thấy búa liềm ảnh tợ ma 
Chỉ nãn cử bầu trong đảng đảng
Chỉ nhàm chọn lựa giữa ta ta
Chỉ mong ai đó gan hiền đạo
Chỉ nước vì dân: Cộng? Bỏ xa!

 
Nam Thảo
 
Lê-Mác: Vladimir Lenin-Karl Marx

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.