Sep 27, 2020

YouTube

Thơ Ngâm
Trần Thị Hiếu Thảo * đăng lúc 11:16:18 PM, Jan 15, 2016 * Số lần xem: 1232

 

 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 

 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
Preview by Yahoo
 
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
...

[Message clipped]  View entire message

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.