Jan 16, 2021

Thơ dịch

Một Bài Thơ Nho Nhỏ Sự Thật Tỏ Đau Lòng
Tâm Minh Ngô Tằng Giao * đăng lúc 11:29:14 PM, Jan 15, 2016 * Số lần xem: 877
Hình ảnh
#1

A LITTLE POEM,
SO TRUE IT HURTS!

Another year has passed
And we're all a little older.
Last summer felt hotter
And winter seems much colder.
There was a time not long ago
When life was quite a blast.
Now I fully understand
About 'Living in the Past'
We used to go to weddings,
Football games and lunches.
Now we go to funeral homes
And after-funeral brunches.
We used to have hangovers,
From parties that were gay.
Now we suffer body aches
And wile the night away.
We used to go out dining,
And couldn't get our fill.
Now we ask for doggie bags,
Come home and take a pill.
We used to often travel
To places near and far.
Now we get sore asses
From riding in the car.
We used to go to nightclubs
And drink a little booze.
Now we stay home at night
And watch the evening news.
That, my friend is how life is,
And now my tale is told.
So, enjoy each day and live it up...
Before you're too damned old!
Anonymous
Happy
New Year!

MỘT BÀI THƠ NHO NHỎ,
SỰ THẬT TỎ ĐAU LÒNG!

Một năm nữa trôi qua
Chúng ta lại càng già.
Thấy hè rồi thêm nóng
Đông thêm lạnh buốt da.
Thời gian vừa mới đây
Đời như gió phây phây.
Giờ ta chợt thấu hiểu
‘Sống vui Quá Khứ’ này.
Trước cưới hỏi tiệc tùng,
Chơi, ăn trưa tưng bừng.
Nay thăm nhà quàn đã
Uống ăn chuyện lừng khừng.
Ta thường ngất ngưởng say
Họp vui nhậu hàng ngày.
Giờ toàn thân nhức mỏi
Đêm trằn trọc loay hoay.
Trước hay đi nhà hàng
Ăn nhiều vẫn còn ham.
Nay nuốt vào hết nổi
Gói về, kiếm thuốc thang.
Du lịch luôn có ta
Lang bang khắp gần xa.
Lúc này sao loạng quạng
Lái xe khổ thân già.
Trước la cà hộp đêm
Uống chút rượu thêm duyên.
Nay ngồi nhà cả tối
Xem tin tức đỡ ghiền.
Đời là vậy bạn ơi,
Tôi kể bạn nghe chơi.
Sống vui mỗi ngày nhé…
Kẻo già khú tới nơi!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển dịch / 2 Jan. 2014)


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.