Oct 24, 2020

Cổ thi Việt Nam

Thị đệ tử - 示弟子
Vạn Hạnh thiền sư - 萬行禪師 * đăng lúc 11:39:22 AM, Jun 12, 2008 * Số lần xem: 1650
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Cổ đại)
示弟子

身如電影有還無
萬木春榮秋又枯
任運盛衰無怖畏
盛衰如露草頭鋪

Thị đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

dịch nghĩa

Thân người như bóng chớp, có rồi lại trở lại không
Như muôn cây cỏ mùa xuân tươi tốt, đến mùa thu khô héo
Ngẫm và hiểu cái lý của thịnh suy, lòng không sợ hãi
Cũng có thể dịch: Khi đã đạt đến bậc “nhậm vận”
thì thịnh hay suy đều không sợ hãi)
Vì thịnh suy nối tiếp nhau như khoảng thời gian
hạt sương móc trên đầu ngọn cỏ.
Dặn học trò (Người dịch: Ngô Tất Tố)

Thân như bóng chớp, có rồi không,
Cây cối xuân tươi, thu não nùng.
Mặc cho thịnh suy đừng sợ hãi,
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông.
----


Bài kệ này thiền sư đọc cho đệ tử khi sắp mất.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.