Jul 05, 2020

Đường thi Việt Nam

Nén Nhang
Minh Đạo * đăng lúc 12:01:13 AM, Dec 20, 2015 * Số lần xem: 702
Hình ảnh
#1


Cưỡi hạc bay về tận cõi xa

Công ơn dưỡng dục chẳng phôi pha

Đem đường chân chất nhờ tình Mẹ

Dẫn lối quang minh cậy đức Cha

Săn sóc một đời không quản ngại

Lo toan trọn kiếp chẳng nề hà

Hương trầm phảng phất nương theo gió

Khấn nguyện song thân diện Phật Đà

Minh Đạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.