Jun 05, 2020

Đường thi Việt Nam

Như Giọt Sương Tan
Nam Thảo * đăng lúc 03:46:48 AM, Dec 14, 2015 * Số lần xem: 793
Hình ảnh
#1

 
Mong manh ngắn ngũi giọt sương tan
Số kiếp ta rồi cũng…ngữa ngang!
Phú quý lên xe về chẵng có
Công danh xuống ngựa ở không màng
Cầu cho con cháu ơn Trời độ
Nguyện để vợ chồng phước Phật ban
Tử-Bịnh-Lão-Sanh đời vốn dĩ
Vô thường nhấp chén bước thênh thang
 
Nam Thảo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.