Jun 06, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Bụi Thời Gian !
Võ Thị Nhạn * đăng lúc 06:02:37 AM, Nov 12, 2015 * Số lần xem: 725
Hình ảnh
#1

" Bao giờ mi trở lại
  Đặc hộ ta đề thơ
  Thơ ta lời vụng dại
  Nhưng viết vì mi thôi "

  Rồi một ngày nắng đẹp
  Mi trở lại Quê hương
  Bạn bao quanh chào đón
  Sao ta nghe thoáng buồn

  Chén giao bôi sao đắng ?
  Bàn tay lạnh bàn tay
  Mùa thu dâng trong mắt
  Ta buồn - mi nào hay ...!

  Mi lại rời Quê hương
  Bạn đi theo đưa tiễn
  Ta ngậm ngùi đứng lặng
  Nhìn bụi xe trên đường

  Thơ ta vẩn còn đây
  Tựa đề chưa ai đặt
  Thơ buồn nên cúi mặt
  Gió đưa hồn thơ bay...!


                      Nhan vo.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.