Jun 19, 2024

Đường thi Việt Nam

Mưa Ngâu Tháng Bảy / Vu Lan Nhớ Mẹ
Huệ Thu * đăng lúc 01:54:22 AM, Aug 20, 2023 * Số lần xem: 1820
Hình ảnh
 Mẹ & Huệthu những ngày bên nhau tại nhà Đàlat
#1
#2

* đăng lúc 12:27:58 AM, Sep 08, 2020 * Số lần xem: 1595

Mẹ & Huệthu những ngày bên nhau tại nhà Đàlat   
        
       
      
            Vu Lan Nhớ Mẹ


       
Ngày lễ Vu Lan nhớ mẹ già
        Bây giờ đôi ngả mịt mù xa
        Mẹ về thiên quốc thương vô hạn
        Con ở trần gian nhớ thiết tha
        Phật độ may ra không hẳn gấp
        Trời thương có lẽ chẳng bao l
à
        Người ta trên áo bông hồng đỏ
        Phúc đức còn nguyên cả mẹ cha

        huệthu      

        Bài Họa  

Viên Minh

VU LAN THẮNG HỘI NHỚ MẸ CHA
(Xin góp vui cùng Bác)

Vu Lan Thắng Hội nhớ thương già
Vạn cõi… đâu tìm dạ xót xa
Cảm tấm thân gầy đau có hạn!
Trêu ngày nắng lửa khổ không tha!
Người đi đi mãi còn mô nữa
Cháu hỏi hỏi luôn chẳng biết là…
Thế hệ mai này gương phúc đức
Ân dầy khó diễn… Mẹ và Cha.

Viên Minh         

     
        Mưa Ngâu Tháng Bảy

       
Hoa trôi bèo dạt dưới chân cầu
        Trở lạnh rồi đây ngọn gió thâu
        Đã chữ vô thường ngơ ngác nhớ
        Lại câu hữu hoại ngậm ngùi đau
        Trăm năm cứ nghĩ thương người trước
        Một kiếp buồn cho  kẻ đến sau
        Tháng Bảy bỗng dưng trời nổi gió
        Ngoài xa nghe đổ trận mưa mau

        huệthu


 

                  

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.