Jan 18, 2021

Đường thi Việt Nam

Bến Cũ Chờ Thuyền
Nguyên Hữu * đăng lúc 10:00:08 AM, Sep 30, 2015 * Số lần xem: 945
Hình ảnh
#1

Bến cũ chờ thuyền ghé chớm đông
Mà sao chẳng bóng tái tê lòng
Vời xa phía đó tìm chi động
Chả lại nơi này ngó tí sông
Chín dạ vơi đầy đau kén nhộng
Lành tâm thiếu đủ tủi vai chồng
À ơi nặng chuyến ai tìm mộng
Vấp ngã đôi lần liệu tỉnh không?...

BẾN CŨ ĐỢI THUYỀN
21-09-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.