Jan 26, 2021

Đường thi Việt Nam

Vọng Đêm
Nguyên Hữu * đăng lúc 10:25:35 AM, Sep 17, 2015 * Số lần xem: 926
Hình ảnh
#1
Chạnh nỗi buồn khơi nghẹn mộng suông
Thèm vương một chút ái phim tuồng
Màn đêm tịnh vắng sầu cô vọng
Bóng tối u hoài lặng xõa buông
Lạnh vấy đêm thu rầu rũ mọng
Đàn khơi bản nhạc tủi giăng cuồng
Chăn đơn gối lẻ giường riêng bóng
Quả phụ ru mình thỉnh tiếng chuông...

VỌNG ĐÊM
14-09-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.