May 30, 2020

Đường thi Việt Nam

Bóng Xưa
Trần Ngân Tiêu * đăng lúc 04:42:44 PM, Oct 13, 2015 * Số lần xem: 904
Hình ảnh
#1

ngóng mãi nay còn tóc bạc thôi
Bao nhiêu thương nhớ đủ cho đời…
Nhắn bao cánh nhạn rồi mong mãi
Hẹn phút tương phùng vẫn bặt hơi
Chỉ thấy Đông về cùng tuyết giá
Không thì Thu đến với với trăng soi
Có mong thì vẫn xa biền biệt
Còn lại riêng ta nỗi ngậm ngùi

Trần Ngân TiêuÝ kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.