Jan 18, 2021

Đường thi Việt Nam

Giọt Lệ Đau
Nguyên Hữu * đăng lúc 07:25:04 AM, Sep 13, 2015 * Số lần xem: 882
Hình ảnh
#1

Nuốt hận rồi mà lệ vẫn lăn
Tràn hoen bọng mắt tím thâm lằn
Đêm nay hắn bỏ người chăn gối
Bữa mốt ai tìm kẻ chiếu khăn
Phải áo đâu mà ngày tháng đổi
Hay mèo có phải tối đêm săn
Gieo chi mốt gặt lời không đổi
Nuốt hận rồi mà lệ vẫn lăn...

GIỌT LỆ ĐAU
(Thủ vĩ ngâm)
10-09-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.