Jan 22, 2021

Thơ xướng họa

Thơ vịnh truyện KIỀU
Diệu Tần * đăng lúc 08:12:25 AM, Sep 08, 2015 * Số lần xem: 818

TỪ HẢI


         Cả nghe sự nghiệp thế là xong

        Hào khí dâng cao sống lẫy lừng 

        Trí nhỏ Lệnh Bà là hiếu nữ

        Mẹo thường Tổng Đốc đã nên công

        Thừa gan vũ dũng chia thiên hạ 

        Thiếu dạ mưu đồ mất núi sông

        Giọt lệ can trường tình phu phụ

        Ngàn năm hối tiếc áng mây hồng


        DIỆU TẦN

        San Jose


        Huệ Thu cùng vịnh


        Một thời ngang dọc việc đâu xong

        Hùng cứ nghênh ngang cả một vùng

        Bảy thước từ xưa chưa thất bại

        Một giờ mới đó đã thành công

        Khi sừng sững đứng đau trời đất

        Lúc ngẩn ngơ nằm nhớ núi sông 

        Tri kỷ vị nàng mà chịu lụy

        Dễ ai buộc được cánh chim hồng

            
        Huệthu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.