Nov 18, 2019

Thơ nhạc - Thơ ngâm

100 bài thơ với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 10:29:29 PM, Oct 13, 2018 * Số lần xem: 14643
 
100 bài thơ với giọng ngâm 
của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời
Thân gởi các bạn gần 100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời (trong kho của Quán Ven Đường).
 
Xin click ngay tên để nghe:

Right click va save link as dde download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
trinh quang ngoc Oct 13, 2018
tho hay qua