Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

Vịnh Từ Hải . / Nguyễn Du mô tả một nhân tài:
Mộng Hoài Nhân * đăng lúc 08:13:48 AM, Sep 08, 2015 * Số lần xem: 847
Hình ảnh
#1
 Vịnh Từ Hải .
 
Râu hàm cằm yến rõ nhân tài
Bốn bể oai hùng chí khí trai
Ngang dọc sơn hà tung mấy núi
Vơi đầy trăng gió nặng hai vai
Nâng ly tri kỷ bên người ngọc
Phá trận can qua ở phía ngoài
Tôn Hiến mưu sâu.Hùm mắc bẩy
Hóa thân đứng sững giữa trần ai./.
 
Mộng Hoài Nhân-Đà Lạt,Việt Nam .
 
 Huệ Thu họa:
   
Nguyễn Du mô tả một nhân tài:
Hàm én mày ngài nộ khí trai
Bỏ biển lên rừng gom hết núi
Theo Kiều xuống bệ cõng hai vai
Yên tâm mai mốt vào trong nội
Nào biết muôn năm đứng ở ngoài...
Bốn biển anh hùng cơn gió thoảng
Xưa nay ai cũng vậy ôi ai!

huệthu
 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.