May 30, 2020

Đường thi Việt Nam

Mây Lạc Cuối Trời .
Trần Đình Lộc * đăng lúc 10:46:37 AM, Aug 03, 2015 * Số lần xem: 1330
Hình ảnh
#1
Tuổi tác buồn tênh viễn xứ ơi !
Tha hương năm tháng mỏi lưng đời
Hai mươi tuổi lẻ thời ngang dọc
Tám chục niên hơn đã rụng rời
Đất nước đêm buồn còn thao thức
Giang sơn ngày vắng mãi chơi vơi
Thu phong vừa chớm nghe buồn đến
Ngửa mặt nhìn mây lạc cuối trời ./.

Oklahoma City,chiềi 01/8/2015.17-6 Ất Mùi.
Ngày giỗ con trai năm tuổi mất ở Huế năm 1967.
                            Trần Đình Lộc .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.