Jul 07, 2020

Đường thi Việt Nam

Thơ gửi Bạn Già Xa
Trần Ngân Tiêu * đăng lúc 11:51:09 PM, Jul 06, 2015 * Số lần xem: 827
Hình ảnh
#1

Đường xa ngàn dặm bạn hiền ơi
Muốn đến thăm nhau, lại lão rồi
Lúc trước còn “trai” thì biếng nhác
Bây giờ lớn “tuổi” chỉ lười thôi!
Thăm nhau vài chữ không tròn ý
Xướng hoạ dăm câu chẳng hết lời
Muốn cụng một ly giờ chắc khó
Thôi thì tâm ý gửi mây trôi.

Trần Ngân Tiêu


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.