Dec 04, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Một Lẽ Uyên Nguyên
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 07:21:55 AM, Jun 28, 2015 * Số lần xem: 1283
Hình ảnh
#1

Ta chợt nhìn ta tận đáy lòng…
Ô hay !  mình có phải mình không ?
Mà sao chỉ thấy toàn hư ảnh…
Khởi dứt triền miên chẳng đến cùng !
 
Ta chợt nhìn ta ngút đỉnh hồn,
Ô hay !  tâm ngã cũng vùi chôn !
Còn chăng cái bóng chiều vô thức ?
Chuyển dịch thời-không… hũy pháp môn !
 
Ta bỗng nhìn kia… bể hóa dâu,
Non xanh chìm dưới hạt mưa ngâu !
Một cơn gió thoảng vào phiêu hốt,
Làm ánh trăng chao động dưới cầu !
 
Rồi lại tìm trong phản chiếu gương,
Thấy Thần vô sở - Dịch không phương !
Mới hay mặt nước hồ thu gợn…
Nhè nhẹ đong đưa chiếc lá vàng !
 
Thì ra tất cả đều thay đổi,
Vũ trụ nghìn xưa chẳng đứng yên !
Nhật nguyệt phân chia đường sáng tối,
Càn-khôn chung một lẽ uyên nguyên !
 
                  Nhật Hồng Nguyễn Thanh VânÝ kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.