Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Đốn tỉnh - Tuệ Trung Thượng Sĩ
Tuệ Trung Thượng Sĩ (慧中上士; 1230- 1291) * đăng lúc 08:00:47 PM, Jan 24, 2017 * Số lần xem: 2565
Hình ảnh
#1
 * đăng lúc 02:59:42 PM, Feb 05, 2016 * Số lần xem: 588

頓 省 - 慧 中 上 士

斷 知 空 有 不 相 差,
生 死 原 從 一 派 波。
昨 夜 月 明 今 夜 月,
新 年 花 發 故 年 花。
三 生 倏 忽 真 風 燭,
九 界 循 環 是 蟻 磨。
或 問 如 何 為 究 竟,
摩 訶 般 若 薩 婆 訶,

Đốn tỉnh - Tuệ Trung thượng sĩ

Đoán tri không hữu bất tương sa (sai),
Sinh tử nguyên tòng nhất phái ba.
Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt,
Tân niên hoa phát cố niên hoa.
Tam sinh thúc hốt chân phong chúc,
Cửu giới tuần hoàn thị nghĩ ma.
Hoặc vấn như hà vi cứu cánh,
Ma-ha bát nhã tát-bà-ha.

CHỢT TỈNH

Có - Không lằng giới sợi chỉ thưa,
Tử sinh thoát từ ngọn sóng đưa .
Trăng chiếu đêm nay trăng hôm trước,
Hoa nở năm này hoa năm xưa .
Ba sinh như đuốc đi trong gió,
Chín cõi tuần hoàn kiến bò quanh .
Vấn hỏi thế nào là cứu cánh,
Ma Ha Bát Nhã Ta Bà Ha .

Badmonk - Tâm NhiênĐoán biết rằng "không" và "có" không cách nhau lắm,
Sống và chết vốn từ một đợt sóng.
Trăng sáng đêm qua vẫn là trăng đêm nay,
Hoa nở năm mới cũng là hoa năm cũ.
Ba sinh thấm thoắt thực như ngọn đuốc trước ngọn gió,
Chín cõi tuần hoàn, giống như cái kiến bò trên miệng cối xay bột.
Có người hỏi thế nào là cứu cánh,
Thì ta bảo "Ma-ha bát-nhã, ta-bà-ha".


nguon : http://silenhill-badmonk.blogspot.com/

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.