Jun 01, 2020

Đường thi Việt Nam

Chiếc Bóng
Du Sơn Lãng Tử * đăng lúc 12:18:17 PM, May 31, 2015 * Số lần xem: 957
Hình ảnh
#1

(Liên hoàn thất ngôn bát cú)

Sương xuống rừng mai, lạnh mái đình,
Đường đê gót ngọc dấu son in.
Nhạc sầu điệu ái, mờ tâm ảo,
Đàn nhớ cung yêu, gợi bóng hình.
Liễu rũ bờ sông đùa suối mộng,
Trăng vờn đỉnh núi rộn vườn xinh.
Người đi tan tác mùa Thu ấy,
Ray rức hồn ai...gợn sóng tình.

Sóng tình khơi động cõi lòng se,
Thắm thoát xuân qua, lại cuối hè.
Thu đến nhịp nhàng ru điệu sáo,
Hạ đi xao xuyến xót hồn ve.
Người mơ cánh bướm sầu hoa mộng,
Hạc nhớ đường mây luyến suối thề.
Ước hẹn trùng phùng, say ảo giác,
Vườn thơ chiếc bóng...đợi ai về.
                
              Du Sơn Lãng Tử

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.