Jan 22, 2021

Đường thi Việt Nam

Tịnh Tâm Hướng Phật
Nguyên Hữu * đăng lúc 11:27:22 PM, May 19, 2015 * Số lần xem: 962
Hình ảnh
#1
hương khói quyện vời gọi thức tâm
Vọng hồi chuông khỏa rũ si – sân
Sương mờ ảo huyễn đời tham tưởng
Nắng tỏ mong manh kẻ sướng nhầm
Dương thế tịnh thần tu nghiệp giảm
Cõi trần gieo đức dưỡng tài nhân
Thường ngày đạo pháp bài kinh đọc
Vương vấn nữa còn tạm kiếp luân


Luân kiếp tạm còn nữa vấn vương
Đọc kinh bài pháp đạo ngày thường
Nhân tài dưỡng đức gieo trần cõi
Giảm nghiệp tu thần tịnh thế dương
Nhầm sướng kẻ manh mong tỏ nắng
Tưởng tham đời huyễn ảo mờ sương
Sân – si rũ khỏa chuông hồi vọng
Tâm thức gọi vời quyện khói hương

TỊNH TÂM HƯỚNG PHẬT
(Thuận nghịch độc)
16-05-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.