Jun 01, 2023

Cổ thi Việt Nam

Xuất Trần
Tuệ Trung Thượng Sĩ (慧中上士; 1230- 1291) * đăng lúc 11:00:30 PM, Feb 05, 2016 * Số lần xem: 2258
Hình ảnh
#1


Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt

 

出塵  


曾為物慾役勞軀,
擺落塵囂世外遊。
撒手那邊超佛祖,
一回抖擻一回休。


 

Xuất Trần

Tằng vi vật dục dịch lao khu,
Bãi lạc trần hiêu thế ngoại dụ.
Tán thủ ná biên siêu Phật tổ,
Nhất hồi đẩu tẩu nhất hồi hưu.

 

Dịch nghĩa

Từng bị vật dục sai khiến làm mệt cái thân,
Thoát khỏi bụi trần ồn ào mà rong chơi ngoài cõi thế.
Buông tay sang bên kia, vượt qua Phật tổ,
Một lần gột rửa là mỗi lần nghỉ ngơi

Bản dịch của Huệ Chi :

Vật dục hành cho xác mệt nhoài
Ruổi rong thoát quách chốn trần ai.
Buông tay sang đấy ta siêu Phật,
Gột rửa bao hồi, bấy nghỉ ngơi.

 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.