Dec 03, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Phá Khâm, Liêm, Ung, Tân Châu
Quang Hy * đăng lúc 11:45:35 PM, May 18, 2015 * Số lần xem: 1335
Hình ảnh
Tranh minh họa Lý Thường Kiệt và bài thơ “Thần”
#1

Phá Khâm, Liêm, Ung, Tân Châu

 

 

Tống triều áp dụng canh tân

Được dân ủng hộ có phần mạnh lên

Bao năm nước Tống chịu hèn

Khiết Đan Tây Hạ hai bên ép vào

 

Muốn đưa sĩ khí dâng cao

Âm mưu chuẩn bị đánh vào Việt Nam

Được tin Việt có quốc tang

Ấu quân còn nhỏ rõ ràng thời cơ

 

Dồn lương tích thảo đợi chờ

Quân lương khi đủ phất cờ tiến công

Ung Liêm cùng vói châu Khâm

Là nơi nhà Tống tập trung khí tài.

 

Đại Việt thám báo đã gài

Từ lâu trên khắp dặm dài Quảng Tây

Quá nhiều lương thực về đây

Thoạt trông đã đoán đúng ngay ý đồ

 

Nếu ta một chỗ ngồi chờ

Sao bằng đánh trước bất ngờ tấn công

Đánh địch vào lúc không phòng

Ra quân bất ý chiến công dễ thành

 

Đánh cho hiểm họa tan tành

Chiếm toàn lương thực rồi nhanh rút về

Toàn quân chung một lời thề

Sinh Nam chết Bắc giữ quê yên bình

 

Lý Thường Kiệt quyết viễn chinh

Với toàn hậu thuẫn triều đình nước Nam

Phía tây Tôn Đản tiến sang

Giả như hướng chính mở đàng tấn công

 

Đại quân ta vượt biển Đông

Xuống ngay hải cảng châu Khâm đánh vào.

Bất ngờ địch tưởng chiêm bao

Oai trời đã đến giặc nào có hay

 

Khâm châu ta hạ trong ngày

Châu Liêm kế tiếp bị vây nhiều vòng

Hai ngày ta diệt Liêm xong

Tiến lên phía bắc tấn công Ung thành

 

Đường dài, đất địch, phải nhanh

Chậm chân một bước khó dành tiên cơ

Tôn Đản phục sẵn đang chờ

Đại quân kéo đến là giờ tấn công

 

Tô Giám đã có đề phòng

Gởi thơ cầu viện đang mong đáp lời

Lưu Di ruột rối tơi bời

Sai Trương Thủ Tiết đem mười ngàn quân

 

Nước xa khó cứu lửa gần

Tiết không dám tiến dừng quân giữa đàng

Cứu viện ngừng Côn Luân Quan

Quân Nam đón chận phá tan quân thù

 

Viện binh bị diệt bất ngờ

Ung Châu hấp hối chờ giờ diệt vong

Sau hơn một tháng vây công

Ung châu ra bụi chỉ trong một ngày

 

Tân Châu vội vã rút ngay

Lấy thành như vật trong tay dễ dàng

Kho tàng trên khắp Tả Giang

Số thì đốt sạch, số mang xuống tàu

 

Ba năm nham hiểm mưu sâu

Chỉ hơn một tháng ngậm sầu ngàn năm

Mệnh Trời trong cõi xa xăm

Định rằng dân tộc Việt Nam mãi còn.

 

Quang Hy  5/14/2015


C
hú Thích:

 

Lý Thường Kiệt: Thái Úy- Tổng chỉ huy chiến dịch, Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam

Tôn Đản: Lang Trung Tướng Quân, người cầm quân cánh phía tây, sau khi diệt hết các đồn trại dọc biên giới, tiến đến Ung Châu trước đại quân.

 

Tô Giám: Nho tướng, người giữ thành Ung Châu, anh hùng Trung Hoa, tuẫn tiết theo thành cùng với toàn thể gia đình, truy phong Tiết Độ Sứ, được phong Thần thành Nam Ninh hiện nay.

Lưu Di: Quang Tây Kinh Lược Sứ, người chịu trách nhiệm chuẩn bị cuộc xâm lược Việt Nam, sau trận này bị giáng chức.

Trương Thủ Tiết: Tướng mang quân cứu viện từ Quế Châu(Quảng Tây), tử trận.

- Các sự kiện và trình tự chiến dịch đều đúng theo Việt Sử.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.