Jan 25, 2021

Đường thi Việt Nam

Vết Bầm Giữa Biển
Nguyên Hữu * đăng lúc 05:11:11 PM, Apr 27, 2015 * Số lần xem: 824
Hình ảnh
#1


Vĩnh biệt ngày xanh rũ thói đời
Xuôi thuyền mát mái nhẹ như chơi
Đưa người kiếp nản buồn nhân giới
Chở kẻ thân ương ngượng cảnh đời
Gió vuốt mây vờn thương sóng đợi
Sao buông nguyệt hứng ngán mây rời
Thuôn tay nắn gối ta nằm bởi
Nắng khóc non kêu váng đất trời…

Nắng khóc non kêu váng đất trời
Ai này biết đến tận xa khơi
Hay người kiếp nản buồn nhân giới
Biết kẻ thân ương ngượng cảnh đời
Thoát lốt quy tiên sầu bán vợi
Thay hình hướng Phật mộng tàn vơi
Mù sương mấy lối nào ai đợi
Vĩnh biệt ngày xanh chẳng hợp thời…

VẾT BẦM GIỮA BIỂN
(Nhất vận)
25-04-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.