Jan 25, 2021

Đường thi Việt Nam

Nguyệt Tửu Đường
Nguyên Hữu * đăng lúc 04:29:36 AM, Apr 06, 2015 * Số lần xem: 887
Hình ảnh
#1

Chưa chán thơ Đường vận chứa chan
Trầu can mặc kệ để câu tràn
Đếm trăng phú quyện vui đêm trắng
Mầm trực thi bung tuyệt mực trầm
Phố cũ sương hờn giăng cố phủ
Trời thâm gió lạnh buốt thời trâm
Xỉn không? tửu xướng ai xin khổng
Ta thẩm - ai hùa cứ thả tâm…

NGUYỆT TỬU ĐƯỜNG
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)
04-04-2015
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.