Oct 01, 2020

Đường thi Trung Quốc

Hoa Phi Hoa
Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) * đăng lúc 05:09:57 AM, Apr 03, 2015 * Số lần xem: 2123


花非花 - 白居易 

花非花, 
霧非霧。 
夜半來, 
天明去。 
來如春夢幾多時, 
去似朝雲無覓處。 


Hoa Phi Hoa - Bạch Cư Dị 

Hoa phi hoa, 
Vụ phi vụ. 
Dạ bán lai, 
Thiên minh khứ. 
Lai như xuân mộng kỷ đa thời, 
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ ! 


HOA ĐÂU HOA 

Hoa đâu hoa, 
Sương đâu sương .
Nữa đêm hạnh ngộ, 
Lên đường sớm mai .
Trao nhau chút mộng vô thường,
Gởi vào mây trắng bốn phương ...
 


Badmonk - Tâm Nhiên

nguon http://www.hatnang.net/showthread.php?t=40196

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.