Jan 21, 2021

Đường thi Việt Nam

Sầu.
Chiều Sông Quê * đăng lúc 03:32:43 AM, Mar 23, 2015 * Số lần xem: 845
Hình ảnh
#1


muốn đập cho tan những khối sầu

Nhưng rồi tự nhủ ích gì đâu

Hằng đêm vẫn ẩn đầy trên mắt

Mỗi sáng còn vương kín ở đầu

Gió chẳng làm sao đem xoá sạch

Mưa nào có thể giúp vùi sâu

Chong đèn chiếc ảnh càng thêm đắng

Tri kỷ là ai để thỉnh cầu.CSQ.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.