Oct 19, 2020

Thơ cận đại VN

Vịnh tiến sĩ giấy kỳ I & II
Nguyễn Khuyến 阮 勸 (1835-1909) * đăng lúc 08:24:47 AM, Aug 23, 2008 * Số lần xem: 3371
Hình ảnh
Nguyễn Khuyến
#1
Vịnh tiến sĩ giấy (Nguyễn Khuyến - 阮勸, Việt Nam)

Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Cận đại
Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 1. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 2

Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 1
I

Rõ chú hoa man khéo vẽ trò,
Bỡn ông mà lại dứ thằng cu.
Mày râu mặt đó chừng bao tuổi,
Giấy má nhà bay đáng mấy xu?
Bán tiếng mua danh thây lũ trẻ,
Bảng vàng bia đá vẫn nghìn thu.
Hỏi ai muốn ước cho con cháu,
Nghĩ lại đời xưa mấy kiếp tu.

Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 2

Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng,
Nét son điểm rõ mặt văn khôi.
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ ?
Cái giá khoa danh thế mới hời!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.