Oct 26, 2020

Tác giả

Vũ Hoàng Chương
Hình ảnh
#1
#2
#3
Vư Hoang Chương
#4
Vũ Hoàng Chương
#5
tiểu sử tác giả

Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 tại Nam Định. Chánh quán của ông ở làng Phù Ủng tỉnh Hưng Yên. Thủa nhỏ ông theo hoc Albert Sarrault ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào trường Luật nhưng chỉ được một năm thì lại bỏ đi làm Phó kiểm soát sở hoả xa Đông Dương. Năm 1941 ông bỏ sở hoả xa đi học toán tại Hà Nội, rồi bỏ dở để đi dậy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng viết thơ, viết kịch. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương vào Sài Gòn, tiếp tục sáng tác không ngừng cho đến khi ông mất vào tháng 10 năm 1975.

Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Thơ Say (1940), Mây (1943), Tâm sự kẻ sang Tần (1961), Lửa từ bi (1963), Ta đợi em từ 30 năm (1970), Chng ta mất hết chỉ còn nhau (1973)...; kịch thơ Trương Chi (1944). Thơ ông hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc nét Đông Phương dù ông lớn lên giữa cao trào Thơ Mới. Thơ của ông được đánh giá là "tiếng thở dài của Phương Đông trầm mặc".

Tất cả các bài của tác giả Vũ Hoàng Chương:

Nhớ Thăng Long - Thơ mới hiện đại VN - Jun 22, 2008
Cuồng ca năm ngọ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 13, 2008