Jan 22, 2021

Tác giả

Minh Sơn Bích Phượng Lê
Minh Sơn Bích Phượng Lê
josefminhsonle@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Minh Sơn Bích Phượng Lê:

Đưa Em Về Quê Hương - Thơ xướng họa - Sep 27, 2016
Hai Phương Trời Buồn - Thơ xướng họa - Sep 17, 2016
Trăng Vỡ - Thơ xướng họa - Sep 13, 2016
Nửa Mảnh Trăng Rơi - Thơ xướng họa - Sep 12, 2016
Áo Thu - Thơ xướng họa - Sep 05, 2016
Yêu Em Bằng Tiếng Thật Thà - Thơ xướng họa - Aug 14, 2016
Hạ Ru Tóc Chiều... Anh Ru Em - Thơ xướng họa - Aug 01, 2016
Dắt Nhau Vào Hạ - Thơ xướng họa - Jul 27, 2016
Câu Chuyện Chủ Nhật - Thơ xướng họa - Jul 14, 2016
Sân Ga Tình Cuối - Thơ nối điêu - Jul 06, 2016
Trả Lại Cho Môi - Thơ nối điêu - Jun 29, 2016
Niềm Thương Gửi Hạ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 13, 2016
Mưa Gọi Xôn Xao - Thơ xướng họa - Jun 12, 2016
Yêu Em Tóc Rối / Mai Em Về Phố - Thơ mới hiện đại VN - Jun 09, 2016
Thương Hạ - Thơ xướng họa - Apr 15, 2016
Hè Rồi Hở Anh ? - Thơ xướng họa - Apr 08, 2016
Cám Ơn Một Nửa - Thơ xướng họa - Feb 17, 2016
Chút Buồn… / Khúc Dạ Ca - Thơ xướng họa - Jan 03, 2016
Thoáng Giấc Yêu Chiều - Thơ xướng họa - Dec 12, 2015
Giáng Sinh Buồn Không Em? - Thơ xướng họa - Dec 11, 2015
Non Nước Bi Hùng - Thơ xướng họa - Nov 09, 2015
Em Ra Mà Hỏi - Thơ nối điêu - Nov 09, 2015
Trên Ngọn Tình Sầu (*) - Thơ xướng họa - Oct 23, 2015
Lục Bát Sầu Thương - Thơ xướng họa - Oct 20, 2015
Ví Dù - Thơ xướng họa - Oct 16, 2015
Mắt Thu - Thơ xướng họa - Oct 15, 2015
Nếu Chiều… - Thơ xướng họa - Oct 10, 2015
Chia Nửa Mùa Thu - Thơ xướng họa - Oct 08, 2015
Anh Hỏi Em… Còn Yêu? - Thơ xướng họa - Oct 06, 2015
“Ca Dao” Chiều - Thơ xướng họa - Oct 03, 2015
Thu Hò Hẹn - Thơ xướng họa - Oct 02, 2015
Tháng Bảy Vô Tình - Thơ xướng họa - Aug 24, 2015
Chiều Thương - Thơ xướng họa - Aug 12, 2015
Lục Bát Tình - Thơ xướng họa - Jul 12, 2015
Ru Hạ - Thơ xướng họa - Jul 03, 2015
Dạ Khúc Cho Tình Nhân - Thơ xướng họa - Jun 22, 2015
Mắt Gọi Hoàng Hôn - Thơ xướng họa - Jun 18, 2015
Yêu Tình Chân Quê - Thơ xướng họa - Jun 14, 2015
Ru Em Miền Hạ - Thơ xướng họa - Jun 09, 2015
Tình Hè - Thơ xướng họa - Jun 03, 2015
Ca Dao “Hạ” - Thơ xướng họa - Jun 03, 2015
Còn Mãi Tình Quê - Thơ xướng họa - May 14, 2015
Hè Về - Thơ xướng họa - May 11, 2015
Xin Mưa Trả Về - Thơ xướng họa - May 02, 2015
Nắng Tương Tư - Thơ xướng họa - Apr 28, 2015
Trả Áo Xa Bay - Thơ xướng họa - Apr 25, 2015
Nắng Đỏ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2015
Yêu Em Một Nửa Câu Kiều - Thơ xướng họa - Apr 15, 2015
Khúc Hạ Ca Đời Ta - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2015
Ca Dao và Em - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2015