Jan 26, 2021

Image result for trang hình Động đep nhất images


           Nếu muốn bạn có thể bấm vào links dưới đây để qua -
                         Quán Thơ hay trang thơ huệthu:                 http://trasonthidan.com/tag/hue-thu/#.X1QLL3kzaUk

                           Quán Thơ -http://huongtho.com/                                     
                                                

                                              
                          trang thơ huệthu - http://www.huethu.net   


                         http://www.saimonthidan.com/  

 

 

Muốn chuyển mã fonts chữ xin bấm vào :

http://vnthuquan.net/chuviet/

  :JFBQ00163070213B:

Muốn Đánh máy  (gõ) tiếng Việt xin bấm vào link này:Thêm Dấu vào bài viết không bỏ dấu

1/ click vào link
http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php
Bạn có thể gửi thơ và đóng góp bài vở về :


saimonchunhan@gmail.com

quang.henry@yahoo.com


:yociexp53:

* bài xin đánh bằng font Unicode và chữ thường (normal) (Xin đừng tô đậm)

 * Tựa bài xin viết chữ thường (đừng viết chữ hoa) thí dụ: Ngày Đầu Năm Của Tôi 
  
* Chúng tôi không post những bài thơ với tựa viết chữ hoa vì muốn tất cả các tựa bài được đồng nhất


* Xin thành thật xin lỗi chúng tôi không làm việc (post bài) vào những ngày lễ và cuối tuần thứ 6-7 và Chủ Nhật 

* Kèm theo hình ảnh mà bạn muốn post cùng bài thơ

* Mỗi lần gửi không quá 3 bài

*  Ký tên tảc giả dưới mỗi bài thơ


:yociexp69:
                               
            

 

Image result for trang hình Động đep nhất images