Aug 09, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Biển Đau / Khi Lá Ngãi Tan
Hạ Quốc Huy * đăng lúc 02:32:34 AM, May 08, 2020 * Số lần xem: 156
Hình ảnh
#1

 


  


 Biển Đau1*
Trăm năm tới. Ngàn năm sau
Nhìn về thiên cổ còn đau biển nầy

Cá ơi đừng có bơi đây
Bỏ cha
lìa mẹ
phơi thây trên bờ

Cá đừng có giạt vào thơ
Vì thơ uất nghẹn từng giờ cá ơi

2*
Hãy đi, hãy đến xa khơi
Dìu cha
cõng mẹ
cá bơi xa bờ

3*
Anh còn máu đỏ trong thơ
Rơi theo nước mắt khóc bờ biển đau

Trăm năm tới.
Ngàn năm sau
Vẫn trên biển cũ còn đau thơ nầy

Hạ Quốc Huy
California 1.5.2016


Hội Quán Phi Dũng


Khi Lá Ngãi Tan
(CỌP KHỔ LANG THANG )


" Tôi đi chân dẫm hồng hoang
Tôi về thăm thẳm lụy ngàn núi xanh ".
(thơ Hạ Quốc Huy)


1* Dẫn nhập :
Chuyện kể : Có tiểu thư trang đài muốn một gốc trầm ngàn năm hóa ngọc.
Có nguời họa sĩ lang thang trên những chặng tình tan tác.
Liều thân ngậm ngải vô rừng...

Trăm năm sau tìm đựợc ngọc trầm.
Bà Chúa Xứ Thuợng Ngàn phong rừng cản lối về
Chàng hóa thành cọp dữ tàn phá sinh linh rừng thiêng rửa hận
Đêm đêm đơn độc xuống suối
Soi trăng vàng, tìm lại hình xưa…

2*
Vì em, ngậm ngải vô rừng
Tìm trầm hóa ngọc, lạc từng buớc chân

3*
Rừng sâu
tôi đứng ngỡ ngàng
Rẽ lên cánh bắc, trật sang mé đoài

Rừng cao
con suối thở dài
Thương nguời ngậm ngải vì ai tìm trầm

Hồng nhan
nợ vuớng âm thầm
Hồn rừng huyền bí hóa lần thân tôi

4*
Rừng nào lộn nguợc về xuôi
Rừng cao tay ngải, kéo lui chân về

Rừng thiêng gió rít tái tê
Lạy bà Chúa Xứ thương mê muội nầy…

5*
Đá ơi có thấy rừng mây ?
Mây bay có biết ngải vây rừng già ?

Lệ nguời rồi cũng phôi pha
Tình nguời rồi cũng như hoa úa tàn

Tôi đi chân dẫm hồng hoang
Tôi về thăm thẳm lụy ngàn núi xanh

Thì thôi
vĩnh biệt trâm anh
Thì thôi
rũ áo huê tình đời nhau

Thì thôi
chìm khuất vực sâu
Treo gươm. Phong lại đỉnh sầu mây sa…

6*
Tiếng đời mờ mịt cõi xa
So vai khinh bạc, dạo qua duyệt rừng

U hồn. Man dã. Lạnh lùng
Xuyên sơn lừng lững. Vặn lưng, gầm trời

Sơn lâm hùng cứ cơ ngơi
Buớc đi núi chuyển động đời ngàn sau

7*
Tiếng xưa
còn xé hồn đau
Nguời bay khăn lụa vướng đầu tôi chi

Rừng thu muôn kiếp biệt ly
Oan khiên. Đứng hú. Hận di oán nầy

Thành tinh, vuốt lạnh banh thây
Tim moi tử biệt trải dày rừng lau

Vì em, ngọc đã chuyển màu
Vì tình, ngải đã bầm màu huyết trong

8*
Chúa rừng tình nợ long đong
Hỏi ngọc trầm vỡ, đâu nồng nàn xưa

Hỏi nguời xõa tóc hứng mưa
Khóc trên vai áo, khô vừa ly tan

Hỏi bà ma xó đại ngàn
Cung tên nhạc ngựa sao tàn núi phai ?

Xiêm y em vướng gót hài
Linh đinh sỏi đá tôi ngoài quan san

9*
Trang kinh gió lật bàng hoàng
Tôi, con cọp khổ. Dở dang tình nàng

Trăng soi sương đọng đá vàng
Về đâu ? cọp khổ lang thang nhớ người


Hạ Quốc Huy
3.1998 California, US
Image result for tranh hinh dong trang va hoa

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.