Nov 25, 2020

Thơ xướng họa

Các bài xướng họa: Tứ Tuyệt Hồng Chuyên
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 06:15:28 PM, May 04, 2018 * Số lần xem: 709
Hình ảnh
#1

 


                                         

   

 

Tứ Tuyệt "Hồng Chuyên"

(Cảm tác sau khi đọc "Chùm tứ tuyệt MỪNG ĐẠI CỒ VIỆT")

Đề "chùm tứ tuyệt" tựa tinh khôi
Chữ vận xào chiên trộn kín nồi
Đội ảnh người giương cờ tỉnh khựa
Khen tài kẻ đốt lửa lò vôi
Thiên đàng rũ rượi nằm trong mắt
Chủ nghĩa hoang đường chết tận nôi
Đại Việt triều Đinh toàn dũng tướng
Đâu tuồng củi mục đám bầy tôi

Bửu Tùng
2/5/2018

Ghi chú:
Cờ tỉnh khựa = cờ Phúc Kiến


Các bài họa:

1. Họa bài

"Tứ Tuyệt Hồng Chuyên"

của Bửu Tùng

Tựa đề "Tứ Tuyệt" quả kỳ khôi!
xào nấu trộn chung chật một nồi
cẩu độc bàn thiêng mặt trét bụi
tuồng bèo sân khấu cảnh bôi vôi
láo lường chữ nghĩa đung đưa võng
tráo trở ngôn từ lúc lắc nôi
đoan chắc bản bài tuyên giáo dạy
đọc nghe ngứa dế cái thằng tôi!

Hạ Thái

2. TỨ TUYỆT HAY TẬN TUYỆT ?

Nực cười " tứ tuyệt ",  tưởng cừ khôi
Chữ, Vận cháo  heo khuấy cả nồi
Khắc cốt tôn thờ người  lộng kiếng
Ghi tâm nể  phục kẻ hầm vôi
Tự do, Độc lập sao từng tiếng
Công lý, Nhân quyền diệt mỗi nôi
Củi mục, ngày tàn còn vọng tưởng
Mơ theo chân " ác " để làm tôi!

Duy Anh
May 2, 2018

3. Hoạ bài “. Tứ Tuyệt Hồng Chuyên “
    của Lê bửu Tùng

Thơ vần “ Tứ Tuyệt “ đọc kỳ khôi
Tạp lục lăng nhăng ép đảo nồi
Bịp bợm loanh quanh lòng đặc thú
Láo lường luẩn quẩn mặt dày vôi
Chung đường diễn kịch ru nằm võng
Lạc ngõ chơi tuồng dỗ ngủ nôi
Ơi hỡi thi văn thời Bác , Đảng
Vui thay những chuyện chọc cười tôi

Minh Thuý
Tháng 5_2018

4. Xin Hỏi Ông

(Tự họa)

Muốn hỏi đôi lời tác giả Khôi
Thơ ông chế luật nấu bao nồi?
Năm Châu đã sánh trong đầu gạch?
Một Biển còn nằm giữa não vôi?
Nửa triệu lao công làm đất khách
Muôn ngàn độc chất giết vành nôi
Dài trang bút tích mà chưa thỏa
Phải viết cho tròn phận tớ tôi?

Bửu Tùng
3/5/2017

6. "TỨ TUYỆT BƯNG BÔ"

Đưa Hồ vào sử, rất kỳ Khôi,
Có lẽ mang vung úp lộn nồi.
Áo thụng, bưng bô phường chúa đảng,
Khăn rằng, đội đít lũ bình vôi.
Anh em: vũ khí đầy ngăn túi,
Bè bạn: gươm dao lận dưới nôi.
Tội ác phơi bày trong sách sử,
Đừng hòng trét phấn với vôi tôi.

Lãobút  5/03/2018.


7. Văn Thơ tụng “Cu Hồ”

 
Thơ văn tự chấm đậu nguyên khôi
Cộng sản sinh ra lũ vọc nồi
Đạo chữ khoe lừng do đắp nạ
Sao văn bốc phét bởi che vôi
Trần thân, giống lắm bầy ăn rọ
Giả dạng, khác gì bé ngủ nôi
Dóc hĩm, cu trần mùi thủm thúi
Nâng hồ, lũ tặc mọp đầu thôi

Bảo Trâm

Bài đối họa "Chùm tứ tuyệt MỪNG ĐẠI CỒ VIỆT":

Tôi lấy mấy vần cuối bài thơ của N. K. dùng 8 chữ mỗi câu,
để viết phản bác lại(không phải họa)  mới đả, tựa đề là:


MẸ VIỆT HỒI SINH

Đại Cồ Việt, thời tự cường tự lập
Lịch sử còn ghi đậm nét son vàng
Đinh Bộ Lĩnh dẹp  sứ quân chiến thắng
Đất Hoa Lư hùng cứ khắp phương Nam

Đại Cồ Việt chứ phải đâu  loài thỏ đế
Mà  giờ đây, dân ta phải gục đầu
Cõng rắn cắn gà nhà, Hồ  xướng khởi
Vạn cốt khô, mẹ Việt lã dòng châu

Độc lập, Tự do! Ôi thôi từ giã
Hạnh phúc gì, xã hội quá nhiễu nhương
Rất căm phẫn, lòng dân  bùng dậy lửa
Đốt thành tro Đảng ác, lũ điêu tham

Dẹp hết thuyết tà Mác Lê độc hiểm
Đuổi sạch cộng Tàu, cảnh giác  đề phòng
Vận nước khi đến cùng thì tất biến
Dân vùng lên, Tư Bản Đỏ diệt vong !

Dân Việt Nam ta từ đây thông suốt
Cộng sản điêu ngoa tàn độc, họa giống nòi
Đoàn kết lại, quân dân ta tiến tới
Mẹ việt hồi sinh! Dân Chủ thắm tươi !

Duy Anh
May 2, 2018

http://tranmygiong.blogspot.com/2018/04/chum-tu-tuyet-mung-ai-co-viet-nguyen.html

 

 

 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.