Bên Đàng Nằm Say

1*

Có cô sư nữ hiền từ
Tụng kinh đày đọa
thiên thu hững hờ

Có ta bứt lá đề thơ
Thả bay ngoài cõi
tình cờ ngàn sau

Có cô sư nữ âu sầu
Gấp trang kinh lại ép câu thơ chàng

2*

Rừng xưa cổ tích địa đàng
Tôi ôm bình bát lang thang
đường trần

Một ngày mây trắng phân vân
Đậu trên cánh hạc muôn lần tuyết rơi

Trang kinh vô lượng không lời
Mi cong. Sư nữ. Hoa cười. Bâng khuâng

3**

Rừng xưa cổ tích phong trần
Có chàng
hảo hán
bên đàng nằm say

Hạ Quốc Huy
Cali, USA
2018


See related image detail