Nghĩ Về Mẹ

H
anh chiều quạnh quẽ hởi người đâu!
Vạt nắng vàng êm réo nỗi sầu.
Mãi gởi xuân thời theo gánh đậu,
Luôn ghìm tuổi hạc với dòng ngâu.
Đời cho thấm lệ không còn dẫu!
Phận lém chầy vai cũng chẳng dầu…
Dưỡng dục sinh thành ai hiểu thấu!
Muôn  trùng cách biệt… nghĩa tình sâu…

Nghĩa trang ĐP, 6/4/2018
Minh Đạo